- Vi tror på en høyere lønnsvekst enn det SSB legger til grunn. Vi tror på en lønnsøkning på rundt 4 prosent, sier Kjersti Haugland sjeføkonom i DnB Markets til Aftenbladet. Onsdag holdt hun foredrag i Stavanger om oljens påvirkning av den norske økonomien. Møtet ble arrangert av Næringsforeningen sammen med DnB Markets.

Haugland sier en av de største utfordringene norsk økonomi står overfor er den sterke todelingen i industrien.

Oljelønningene smitter

Den delen av industrien som er avhengig av eksport til europeiske markeder sliter som følge av finanskrise og sterk krone. Deres evne til å takle en kraftig lønnsvekst er svak.

På den andre siden er den oljerettede industrien. Her ventes det rekordinvesteringer og behovet for mer folk er stor. I lønnsoppgjøret som nå pågår er det den konkurranseutsatte industrien (frontfagene) som er først ut, og som setter standarden for de påfølgende oppgjørene.

- Det er to veldig sterke krefter som kjemper mot hverandre nå og så spørs det hvem som vinner. Jeg tror det vil bli tøft for frontfagene å holde igjen. Det blir vanskelig å stå i mot smitteeffekten fra oljeindustrien som bruker lønn som et kraftig virkemiddel for å skaffe flere folk, sier Haugland.

Hadde klart oss uten oljen

- Er det sunt for en økonomi med en så kraftig todeling?

- Det er vanskelig å svare på hvilken modell som er best, men ser vi til Sverige som har en mer differensiert industri, er de mye hardere rammet av finanskrise og svingninger i internasjonal økonomi. Selv om det byr på noen utfordringer å ha en så dominerende industri må vi passe oss for å se på oljeindustrien som en forbannelse, sier Haugland.

- Hvor hadde Norge vært uten oljen?

- Vi hadde gjort noe annet og vært gode på det. Produktiviteten i Norge er høy sammenlignet med andre land. Det gjelder både i industrien, i varehandel og i tjenesteyting. Vi hadde klart oss bra uten oljen men vi hadde ikke vært like rike og med de samme gode velferdsordningene, sier Haugland.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!