I dag presenteres DnB Markets sitt oljeprisbarometer hos Næringsforeningen i Stavanger. I presentasjonen som oljeanalytiker Torbjørn Kjus skal holde, spås oljeprisene å synke noe i 2012. Han mener oljeprisen vil ende på et gjennomsnitt for 2012 på 109 dollar fatet.

Årsaken er at man står i fare for en overproduksjon av olje i andre kvartal.

- Til tross for problemene i Syria og Sør-Sudan, ser det ut til at landene utenfor OPEC vil øke sin produksjon med 800.000 fat per dag. I tillegg øker produksjonen fra Irak grunnet bedre infrastruktur og Libya er tilbake i produksjon. Trekker man fra den synkende etterspørselen i USA og Europa, står vi fortsatt overfor en overproduksjon av olje på 800.000 fat per dag, sier Kjus.

- Dersom denne trenden fortsetter, kan vi se oljepriser på nærmere 100 dollar fatet, mener han.

Se til USA

Når Kjus beregner overproduksjonen til 800.000 fat olje, inkluderer det et produksjonsbortfall fra Iran på 700.000 fat per dag.

Enkelte tror bortfallet i Iran kan bli dobbelt så stort og utviklingen i Iran er altså en svært viktig forutsetning for oljeprisen. Men ikke den eneste. Kjus mener situasjonen i USA er minst like viktig.

- Slik vi ser det, fokuserer markedet for mye på konflikten i Iran og for lite på den pågående utviklingen i USA, sier han.

Kjører mindre bil

Etterspørselen etter olje har den siste tiden falt i USA. Årsaken er blant annet mindre biltrafikk. Undersøkelser viser at amerikanere kjører stadig kortere turer, det fører til mindre etterspørsel av bensin.

Samtidig kjører amerikanere mindre og mer effektive biler. For fem måneder siden var over halvparten (54 prosent) av alle nybil-kjøp i USA en SUV. I dag er andelen gått ned til 45 prosent.

Kjus peker også på at utviklingen innen alternativer til bensin nå virkelig har satt fart. Trolig på grunn av de høye oljeprisene. Mot slutten av året lanserer General Motors den første pickupen som skal gå på både naturgass og bensin.

- Vi regner med litt bedring i etterspørsel i USA fordi det meldes om bedring i den økonomiske situasjonen, men jeg begynner å tvile. De positive tallene lar vente på seg, sier Kjus.

I løpet av denne uken kommer de ferdig reviderte etterspørselstallene for januar. Da først får markedet et helt rett svar på hvordan etterspørselen i USA virkelig har utviklet seg.

- Hvis det viser seg at etterspørselen i januar er høyere enn antatt, kan vi anta at det samme vil skje for februar og mars, sier Kjus.

Gambler på oljepris

En tredje faktor Kjus trekker frem som påvirker oljeprisen nå, er økningen i investorer som spekulerer i fremtidig oljepris (såkalte future-kontrakter).

- Dersom markedet blir usikkert og alle disse trekker seg ut samtidig vil vi se fallende priser. Oljeprisen er veldig sårbar for slike investeringer, sier Kjus.

Men Kjus understreker samtidig at en oljepris på rundt 100 dollar ikke behøver å få store negative effekter for norsk oljeindustri

- Alle prosjektene på norsk sokkel er uansett veldig lønnsomme også på dette prisnivået, sier han.

Kan bli en gjenganger

Møtet i dag arrangeres av Næringsforeningen i Stavanger sammen med Dnb Markets.

- Oljeprisen er en viktig indikator og en suksessfaktor for denne regionen. Det er viktig for oss å arrangere møter som angår den største industrien her, sier administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Det er første gang Næringsforeningen og DnB Markets presenterer en slik rapport.

- Jeg ser for meg at møtet kan bli en gjenganger der vi kan beholde navnet oljeprisbarometeret som en merkevare, sier han.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!