Ubemannede fly, eller droner, har vært brukt til militære formål i mange år. Nå er det sivile markedet i vekst. I dag brukes de blant annet til klimaforskning, registrere vegetasjon rundt kraftlinjer og nå kan de tas i bruk i oljevernberedskapen.

To områder

- Det er på to områder ubemannede fly kan gjøre en jobb i oljevernberedskapen. Det ene er å fly over et kystområde med oljeforurensning på strand og sjø og dokumentere omfanget med bilder og video. Det andre er at de kan operere under forhold der bemannede fly må stå på bakken, for eksempel ved dårlig sikt. Det forteller rådgiver Jørn Harald Andersen i NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET

Torstein Lillevik

- Interessant

– I Statoil følger vi nøye med på denne utviklingen, sier pressekontakt for norsk sokkel, Ole Anders Skauby.

– Vi synes teknologien er interessant, spesielt med tanke på vår virksomhet i nordområdene. Overvåking av isforhold og miljø er det vi ser for oss at dette kan brukes til i første omgang. Vi må imidlertid være sikre på at dette er operativt forsvarlig før vi tar det i bruk. All forsvarlig bruk av automatiserte systemer er bra, sier Skauby.

Konstruert på Jæren

Northern Research Institute (Norut) i Tromsø utvikler UAV-tjenester, både til forskning og kommersielle formål. De kom i kontakt med Espen Torp på Jæren i 2004.

- Jeg hadde noe liggende som kanskje kunne brukes.

- Du hadde noe liggende?

- Ja, jeg har jo drevet med modellfly i mange år, og var også i dronetjenesten i forsvaret på begynnelsen av 80-tallet. Jeg har designet en del radiostyrte seilfly, laget også en prototype på en drone til forsvaret, og det var den Norut testet i første omgang. Deretter inngikk vi et samarbeid om å utvikle den typen de flyr med i dag, sier Torp.

- Det er noe jærsk over dette?

- Ja, vi har laget ploger og sykler på Jæren så hvorfor ikke ubemannede fly. I tillegg til å være selvstendig næringsdrivende jobber Torp som IT-konsulent ved UIS.