Dokumenter som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til, viser at det er mye gjenstående arbeid på plattformen, og store deler av reparasjonene på det elektriske systemet må antageligvis gjøres på nytt.

I en uavhengig prosjektanalyse for SBM står det at arbeidet som ble gjort i 2010 med å fikse det elektriske anlegget har ført prosjektet bakover.

– Det er stor sannsynlighet for at alle koblingene må gjennomgås på nytt, står det i rapporten fra desember 2011.

Dårlig samhandling

Dokumentene tyder også på at det er eksepsjonelt dårlig samhandling mellom operatør Talisman og leverandøren SBM.

Leverandøren mener kommunikasjonsproblemene er en av hovedårsakene til at prosjektet går så sakte fremover. SBM kritiserer blant annet Talisman for ikke å informere om viktige operasjoner og hendelser.

Dokumentene bærer preg av at partene forbereder seg på massive rettssaker i tiden som kommer, skriver fagbladet.

– SBM ble aldri informert om en hendelse hvor en kranoperatør brøt en barriere 6. mars. Og Talisman drev tydeligvis med massiv boring i en brannvegg til uten å informere SBM. Hva er det ellers som foregår uten at SBM kjenner til det? skriver leverandøren.

Det er også full forvirring knyttet til kalibrering av vektcellene på Yme-plattformen. SBM skriver 20. mars at de nylig har mottatt et brev fra Talisman som uttrykker bekymring for at en måling viser at vekten er for høy. SBM mener at målingen er feil fordi de hadde aktivert en defekt vektcelle.

Det er 36 vektceller på plattformen, og minst tre, kanskje fire, er feil kalibrert og vil ikke lenger bli brukt.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!