Med korpsmusikk, spilt sjampagne, italiensk gudmor og det mest strålande påskever ein kan tenkja seg, blei skandaleriggen "Scarabeo 8" høgtideleg døypt i Ølensfjorden tirsdag.

Giuseppe Caselli, som er sjef for boreoperasjonar i riggselskapet Saipem har følgt arbeidet med riggen "Scarabeo 8" hos verftet Westcon i Ølensvåg i 16 månader.

- Me har fått ein fantastisk moderne rigg spesialutrusta for boring i tøft vinterklima. Me håpar den får oppgåver i mange år på norsk sokkel, seier Caselli. I første omgang har riggen fem års kontrakt for boring for Saipem sitt morselskap, det italienske oljeselskapet Eni på Goliat-feltet i Barentshavet.

Første jobb vest av Florø

Men den store boreoppgåva på Goliat-feltet må venta. Den første brønnen som nydøypte "Scarabeo 8" skal gjennomføra er ein leitebrønn på Odden-feltet, 90 kilometer vest for Florø. På dette feltet er Statoil operatør. Starten på denne første alvorlege oppgåva kan i følgje Caselli først ta til om ein månad. Caselli legg til at jobben på Odden-feltet er rekna til å vara i 45 til 60 dagar.

Til Barentshavet

- Dette blir vår første alvorlege test av ny rigg og nytt utstyr, ein såkalla "shake down" som det heiter i vår bransje, seier Caselli. Deretter kan "Scarabeo 8" setja kursen nordover, for eigen maskin i maks åtte knops fart.

I Barentshavet skal "Scarabeo8" først bora ein brønn på Salina sør for Skrugard og ein på Bønna vest for Hammerfest.

- Dette vil truleg skje i andre eller tredje kvartal i år, opplyser kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff.

Største utfordringa

Dermed skjer borestart på Goliat-feltet minst eit år forseinka. Arbeidet med riggen hos Westcon i Ølensvåg er blitt langt meir omfattande enn det først kunne sjå ut til. Riggen blei hausten 2010 slept brannskada frå eit verft på Sicilia til Ølensvåg.

- Dette har vore vår største og mest utfordrande oppgåve, seier konsernsjefen i Westcon Øystein Matre.

På det meste hadde Westcon 1600 personar engasjert i dette prosjektet. Her har jamvel skjedd ei dødsulukke under arbeidet. Kor omfattande jobben har vore i arbeidstimar og pengar vil ikkje Matre kommentera.

Men Matre legg til at elektroinstallasjonsarbeidet har vore den største utfordringa. I tillegg skal mest heile riggen ha blitt mala på ny og store ombyggingar er utført.

Westcon har framleis jobb om bord

Framleis har Westcon om lag 400 personar knytt til prosjektet. Boreutstyret er framleis under uttesting. Den store tunge utblåsingsventilen skal om kort tid testast i Klosterfjorden utanfor Stord.

- Men kvifor fekk Westcon denne svære ombyggingsoppgåva frå eit italiensk riggselskap? Me har stilt dette spørsmålet til Saipems toppsjef for riggverksemda, Petro Franco Tali.

- Me hadde god røynsle frå arbeid på riggen vår "Scarabeo 5" tidlegare. Dessutan veit me at Westcon er dugande og kjenner godt til dei særs strenge krava, som norske styresmakter stiller til utrustinga av riggar som skal bora på norsk sokkel, seier Tali.

- Kven må ta rekninga for langvarig forseinking og omfattande ombygging?

- Skadar som skuldast brannen må forsikringsselskapet ta rekninga for. Resten av ombygginga må Saipem ta på seg, seier Pietro Franco Tali etter dåpen i Ølen.

Følg Aenergi på Twitter.com/Aenergino