• Ptil fant flere avvik på Scarabeo 8.

    FOTO: Thomas Førde

Flere avvik på Scarabeo 8

Petroleumstilsynet (Ptil) fant flere avvik på skandale-riggen i Ølen.

Ptil førte i mars tilsyn med den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8, rettet mot elektro-systemer, sikkerhetssystemer og vedlikeholdsstyring.

Tilsynet avdekket at det var flere avvik og forbedringspunkter fra regelverkets krav innen vedlikeholdsstyring, risiko- og barrierestyring og elektro- og sikkerhetssystemene om bord.

Blant annet fant Ptil at selskapets system for risiko- og barrierestyring var mangelfull.

Det ble også avdekket en del avvik fra regelverkskravene innen vedlikeholdsstyring.

Manglende sertifikater

Blant hovedfunnene var manglende forståelse av vedlikeholdsstyringssystemet, ingen formelle rapporteringssystemer for vedlikehold og manglende sertifikater på sikkerhetskritisk utstyr.

De elektriske systemene har gjennomgått en betydelig utskifting og oppgradering under verkstedoppholdet i Ølen.

Les også

Boreriggen,

Skandale-riggen Scarabeo8 lar Goliat venta

Skandale-riggen "Scarabeo 8" blir truleg liggjande ved verftet Westcon i Ølensvåg i enda fleire månader sjølv om riggen er alt eit år forsinka.

- Dette har vært vårt klart største oppdrag hittil, sa administrerende direktør ved Westcon, Øystein Matre, til Aftenbladet i mars i år.

Riggen ble i januar overlevert til Saipem, som nå har ansvaret for det videre arbeidet med sjøprøver og testing av instrument og utstyr om bord.

- Den største utfordringen og arbeidsoppgaven om bord knytter seg til elektro- og instrumentering, sa Matre.

Noen steder var tilkomsten til utstyr vanskelig og enkelte barriereelementer var ikke ivaretatt på en god nok måte i forhold til kravene, heter det i rapporten fra Ptil.

Ventiler for hurtig lukking av brennoljetilførsel i tilfelle lekkasjer, var heller ikke ivaretatt på tilfredsstillende måte, mente tilsynet.

Skal til Barentshavet

Saipem SpA Norwegian Branch (Saipem) har ansvaret for byggingen av innretningen, og skal stå for den daglige driften av den på norsk kontinentalsokkel. Innretningen skal benyttes som boreinnretning for Statoil og senere for Eni i Barentshavet.

Riggen skulle i mai i fjor ha begynt arbeidet med å bore 22 produksjonsbrønner på Goliat-feltet i Barentshavet.

Den ble utsatt for en brann mens den lå for utrustning ved et verft i Palermo på Sicilia. Deretter ble riggen, som er eid av Saipem, tauet til Westcon i Ølensvåg for reparasjon, gjenoppbygging, montering av utstyr og ferdigtesting.

På det meste har mellom 1500 og 1600 operatører vært i arbeid med riggen.

Følg Aenergi.no på Twitter.com/AenergiNO

News in English? Click here!

Les også

Siste fra Oljeservice

Siste nytt

Siste 100 saker