• Sven Stakkestad er leder av Solstads virksomhet i Brasil. En nedskriving av verdien på et tungløftfartøy som Solstad eier i Singapore var med å dro ned årsresultatet før skatt.

    FOTO: Thomas Førde

Oljeshipping enda bedre i år

Solstad Offshore tjente mer enn tre milliarder kroner i fjor, men tror på enda høyere inntekter fra ankerhåndterings- og konstruksjonsskip i 2012.

- I årets første kvartal har vi opplevd økt aktivitet når det gjelder forespørsler og nye anbud, både i Nordsjøen og internasjonalt, skriver Solstad Offshore i sin kvartalsrapport. Det heter videre i rapporten at spesielt for ankerhåndteringsfartøy og skip som støtter utbygginger under vann vil utviklingen i år bli positiv.

- For resten av 2012 har Solstad Offshore kontraktsdekning for 80 prosent av kapasiteten for alle sine 50 skip, dersom opsjoner i alle kontrakter blir utnyttet, heter det i kvartalsrapporten fra Skudenes-rederiet.

Høyere mannskapskostnader

Driftsinntektene i 2011 ble 3.049 millioner kroner mot fjorårets driftsinntekter på 2.617 millioner kroner. Men samtidig økte de totale driftskostnadene med 304 millioner kroner eller 19 prosent fra året før. - Om man ser bort fra økningen i antall skip skyldes kostnadsøkningen hovedsaklig høyere mannskapskostnader, heter det i Solstads kvartalsrapport.

Men familien Solstad og de andre aksjonærene kan glede seg over at kontantstrømmen fra driften økte i fjor til 1.134 millioner kroner fra 978 millioner kroner i 2010.

Tap før skatt

Solstad Offshores resultat før skatt for året ble likevel et underskudd på 399 millioner kroner mot et overskudd på 133 millioner i 2010. Dette forklares i kvartalsrapporten med et urealisert valutatap på 48 millioner kroner og en nedskriving på 160 millioner kroner.

Singapore

Nedskrivingen dreier seg om et stort kostbart rørleggings- og tungløftfartøy, som Solstad eier gjennom sitt selskap i Singapore. Dette fartøyet ble langt dyrere å bygge ferdig enn opprinnelig budsjettert.

I tillegg har rentekostnadene økt vesentlig på grunn av at flere nye skip i er bygget ferdig. Dessuten har gjeld og renter økt ved at Solstad Offshore i fjor overtok 100 prosent av aksjene i Singapore-rederiet, som tidligere var eid sammen med Kyrkjebø-familien fra Bergen.

Solstad Offshore driver også stor virksomhet i Brasil gjennom et eget brasiliansk datterselskap. Rederiet har nå 11 fartøy i jobb utenfor kysten av Brasil.

Les også

Siste fra Oljeservice

Siste nytt

Siste 100 saker