• Tilbudet til mor og barn de første ukene etter utskriving fra fødeklinikken holder ikke mål, fastslår Statens helsetilsyn. FOTO: Scanpix

- Tilbudet til nybakte mødre for dårlig

Tilbudet til mor og barn de første ukene etter utskriving fra fødeklinikken holder ikke mål, fastslår Statens helsetilsyn.