- Illevarslende signaler, mener befal

— Vi kan anta at de som reiser ut i internasjonale operasjoner, gjennomsnittlig er bedre rustet til å takle stress. Sånn sett er det illevarslende hvis disse likevel har helseplager dobbelt så ofte som kontrollgruppen, sier Jan Smidt, leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO).