• FOTO: Scanpix

-En krenkelse av det kinesiske folks verdighet