• Mange benytter anledningen til å melde sykkeltyveri på nett. Her politioverbetjent Jan Ove Lunde ved Time lensmannskontor. FOTO: Pål Christensen

1.100 anmeldelser via nettet på to uker

Politiet har fått inn om lag 1.100 anmeldelser etter at det 31. august ble åpnet for å anmelde lovbrudd via nettet.