• 96 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge har ikke pass. FOTO: Jarle Aasland

33.000 asylsøkere uten pass

33.000 asylsøkere har kommet til Norge uten pass siden 2005. De fleste av dem befinner seg fortsatt i Norge.