• - Det vi som leger ser nå er at folk knasker Tamiflu bare de har litt hoste. Det blir helt feil. Skal man ta Tamiflu, så må man i hvert fall være sikker på at man har de klassiske influensasymptomene som kroppssmerter og feber, sier Steinar Westin. FOTO: Scanpix

Advarer mot ukritisk bruk av Tamiflu

Lege og professor Steinar Westin mener myndighetenes praksis med å gi Tamiflu reseptfritt til pasienter som ikke er influensatestet, er for liberal.