• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Alvorlig skadd i boligbrannen