• FOTO: Scanpix

Avgått Tine-sjef forblir i Tine med sjefslønn