• FOTO: Scanpix

BFO-leder Didrik Coucheron gransket av Forsvaret