• FOTO: Scanpix

Ba ikke om å få Rosén gjeninnsatt