• Barneombud Anne Lindboe. FOTO: NTB Scanpix

Barneombudet frykter at lovendring rammer fosterbarn

Barneombud Anne Lindboe frykter at en lovendring fra nyttår vil svekke rettssikkerheten til fosterbarn. Fosterhjemsforeningen mener endringen er en skandale.