• FOTO: Scanpix

Biskoper refser skjerpet asylpolitikk