• Og ute i havet bak beitende kyr ligger Feistein fyr. FOTO: Geir Sveen

Bøndene ber om rødgrønn drahjelp

Opposisjonen bør danne landbruksflertall på Stortinget med støtte fra regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre, mener Norges Bondelag og Norsk Bonde— og Småbrukarlag.