• Mattilsynet jobber med å sette opp en liste over sykdommer man mener det er forsvarlig å la dyreholder behandle selv med visse typer legemidler. Luftveisinfeksjoner hos smågris kan komme med på listen. FOTO: Kristian Jacobsen

Bønder kan bli sin egen dyrlege, frykt for økt antibiotikabruk

Mattilsynet vil gi bønder utvidet adgang til å bruke legemidler i fjøset, i samarbeid med dyrlege. Veterinærer og leger frykter økt bruk av antibiotika og mer bakterieresistens.