• FOTO: scanpix

Bondevik reiser, trass i oppfordringer om ikke å dra