Dyr kontantstøtte

Utgiftene til kontantstøtten vil i år koste 270 millioner kroner mer enn ventet. For Sentrumsregjeringen var større valgfrihet for småbarnsfamiliene nøkkelbegrepet da kontantstøtten ble vedtatt. Daværende barne— og familieminister Valgerd Svarstad Haugland lovet at barnehageutbyggingen skulle fortsette for å gi valgfrihet.