• FOTO: Scanpix

Ekspertgruppen inn i Hanekleivtunnelen