• Halvparten av de straffedømte som søker om soning med elektronisk fotlenke får innvilget søknaden. FOTO: KSF

En av to får sone med fotlenke

Halvparten av de straffedømte som søker om soning med elektronisk fotlenke får innvilget søknaden.