• FOTO: Erichsen, Jarl Fr.

Etterlatte saksøker professor Ståle Eskeland