Færre skader seg på trampoline

Antall nordmenn som skader seg ved trampolinebruk har stagnert og er nå på retur.