• FOTO: Pål Christensen

Festlig studiestart på Universitetet i Stavanger