Flere redningsaksjoner enn i hele 2008

Frivillige fra Røde Kors har hittil i år deltatt i 770 redningsaksjoner. Det er flere enn i hele fjoråret til sammen.