• Under 60 prosent mener alkohol er for dyrt. FOTO: Colourbox

Flere støtter restriktiv alkoholpolitikk

Flere enn før støtter restriktive alkoholregler. Nordmenn drikker litt mer, men færre er opptatt av billigere alkohol og økt tilgjengelighet.