• Barneminister Audun Lysbakken (SV) foreslår endringer i barnevernsloven. FOTO: Scanpix

Foreslår endringer i barnevernsloven

Forslag til endringer i regelverket for bruk av tvang i barnevernet er sendt ut på høring fra Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet.