• Kortere ventetid på time hos fastlegen og flere hjemmebesøk er blant forslagene til revidert fastlegeforskrift som nå sendes ut på høring. FOTO: Helge Sunde

Foreslår kortere ventetid hos fastlegen

Kortere ventetid på time hos fastlegen og flere hjemmebesøk er blant forslagene til revidert fastlegeforskrift som nå sendes ut på høring.