• FOTO: Scanpix

Første kvinnelige Frikirkeprest ordinert