• FOTO: Kart: Statens Kartverk/Kystatlas

Fortsatt kritisk for mann som havnet i elva