• FOTO: Marit Hommedal

Fortsatt kritisk for rasofre