Frp-folk mot EU

Av 30 stortingskandidater fra Fremskrittspartiet er det 21 som sier nei til EU, og bare to som sier ja, viser tall fra Nei til EU.