Frp vil foreslå lukkede asylmottak

Fremskrittspartiet vil foreslå at det opprettes noen lukkede asylmottak for å hindre virksomheten til kriminelle asylsøkere.