• Økningen i oljepengebruk fra 2008 til 2009 vil totalt bli på mellom 50 og 60 milliarder kroner. FOTO: Scanpix

Halvorsen bruker mer oljepenger enn noen gang

Regjeringen bruker 9,5 milliarder kroner mer av oljepengene i revidert budsjett for å dempe veksten i ledigheten.