• Dagens F1-16 kan oppgraderes. FOTO: Scanpix

Halvorsen vurderer å utsette jagerflykjøp