• FOTO: Kristian Jacobsen

Halvparten har svekket tillit til Strøm-Erichsen og Diesen