• Høyre og Fremskrittspartiet får flertall sammen på en fersk meningsmåling for august. FOTO: Thomas Førde

Helblått flertall på ny meningsmåling

Høyre og Fremskrittspartiet får flertall sammen på en fersk meningsmåling for august. Sosialistisk Venstreparti havner under sperregrensen.