• Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard. FOTO: Scanpix

Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard

Høyesteretts dom mot Rune Øygard (54) på to år og tre måneders fengsel er historisk streng og er helt uten grunnlag i rettspraksis, mener forsvareren.