Ikke forlik mellom Simonsen og Helskog

Etter at advokat Cato Schiøtz hadde avsluttet innledningsforedragetsitt i Oslo tingrett fredag ettermiddag, bad rettens formann,tingrettsdommer Mette Hertzberg, partene bli enige om en minneligløsning.