Ingen avklaring på Widerøe-konflikten

Meklingen mellom de kabinansatte og ledelsen i Widerøes's Flyveselskap førte heller ikke fram torsdag.