• FOTO: Reuters

Islamsk Råd tar avstand fra truslene