Jernbanen på nett innen 2017

Alle jernbanestrekninger her i landet skal få full mobil— og internettdekning innen 2017. De mest trafikkerte strekningene vil få dekning innen 2013, om Jernbaneverket får det som de vil.