• Tor Erling Staff forsvarer den lommemann-siktede. FOTO: Arne Reginiussen

Kamp om politiets bildebruk i lommemannsaken