• BORGELIG KONFIRMERT: Kirkeminister Trond Giske FOTO: Jon Ingemundsen

Kirkeministeren er borgerlig konfirmert