• FOTO: Scanpix

Klamret seg til kjølen i 11 timer