• Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland fra åpningen av dobbelsporet på Jærbanen. FOTO: Fredrik Refvem

Kleppa får kritikk for jernbanehåndtering

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) aner ikke hvordan problemene i jernbanen skal løses, mener opposisjonen på Stortinget.